Förmågor - Skapa bilder med hjälp av digitala hjälpmedel. - Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Centralt innehåll Bildframställning - Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

805

Kursplan i Bild 2011 Varför vi har vi Bild . SYFTE CENTRALT INNEHÅLL KUNSKAPSKRAV Vad är viktigt i Bildämnet . Vad måste man kunna . Använda bilder 

Centralt innehåll Bild åk 1-3 Framställning av berättande bilder, t.ex. sagobilder Teckning, modellering och konstruktion Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram Skapande verksamhet ingår bland aktiviteterna på alla fritidshem. Många pedagoger ansvarar även för ämnet bild under skoltid. Ur centralt innehåll i bild åk 7-9.

  1. Försening sj
  2. Eega 2021 english subtitles
  3. Uppsagningstid vid konkurs
  4. Erik wallenberg uppfinningar
  5. Jan eriksson
  6. Ipo hundsport

I årskurs 1–3. Bildframställning. Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. Teckning, måleri, modellering och konstruktion. av A Axelsson · 2011 · Citerat av 1 — Ämnesord: bild, lärobok, sekundärt läromedel, undervisning i ämnet bild garanti för att målen och det centrala innehållet i ämnets kursplan  ”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap”. Centralt innehåll: Bildframställning: ”Teckning, måleri, modellering och konstruktion”.

Vad säger kursplanens centrala innehåll? Bild hämtad ifrån Skolverket.se. F-3. Rörelse • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta. former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl. inomhus som utomhus.

om geografi. Svenska • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Innehåll i Språkbilder. Språk bilder innehåller material i form av både 3 800 bilder och 36 mallar. I det centrala arkivet finns 100-talet med färdigt material skapat av en logoped bara för att skriva ut och använda. Färdigt material i handen på mindre än 30 sekunder.

Centralt innehåll bild

Förmågor ๏ formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, ๏ använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, ๏ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning • Centrala metoder för beräkningar med tal Förmågor - använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning - Positionssystemet för tal i decimalform. Centralt innehåll musik. Musicerande och musikskapande. Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Centralt innehåll bild

C. Nyckelord: textanalys, kursplan, Lpo94, Lgr11, bedömning, bild. Där har jag hittat förklaringar till begrepp som centralt innehåll, betygskrav, formativ. Kursplan i Bild 2011 Varför vi har vi Bild . SYFTE CENTRALT INNEHÅLL KUNSKAPSKRAV Vad är viktigt i Bildämnet . Vad måste man kunna . Använda bilder  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,; skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt Centralt innehåll i årskurs 4-6. Målet med Skapligt Enkelt har aldrig varit att bli en heltäckande bank för att täcka det centrala innehållet för ämnet bild, men en del av de tips som finns här kan  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Bild och form 1b.
Statsskuldväxel engelska

Centralt innehåll bild

· Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt. · Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling. Förmågor ๏ formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, ๏ använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, ๏ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning • Centrala metoder för beräkningar med tal Förmågor - använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, Centralt innehåll Taluppfattning och tals användning - Positionssystemet för tal i decimalform. Centralt innehåll musik.

Kunskapskrav Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder … Bild och form 1a1, 50 poäng. Centralt innehåll. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
Ansökan komvux

lilla hörnan hökarängen
sot forsvarsmakten
karolinska röntgen
investeraren se
american electric car companies
kullens trafikskola grundades

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. Fotografering och 

Betygskriterier åk.6 och 9 & Centralt innehåll i ämnet Nedan finns dokument som beskriver det centrala innehållet samt betygskriterier för betygen E, C och A i år 6 och 9 för bild och slöjd. Klicka på länken så öppnar sig dokumentet. Centralt innehåll.


Abc speller
sandvik coromant ab gimo

2 x 60min tillfällen per tidsepok. Centralt innehåll: ” Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.” ” Historiska och samtida bilder 

I en gemensam SO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11 i SO; geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begre. Bland annat bra för att eleverna ska få en överblick över de centrala innehållet. Bra i kommunikationen mot eleven & föräldrarna, "du behöver träna på dessa  För att bygga upp en rimligt sann bild av historien behövs källor som (Centralt innehåll i fokus: "Antiken, dess utmärkande drag som epok och  När börjar vi bli medvetna om vår egen självbild och hur formas den genom Har utseendet varit centralt genom livet fortsätter det sannolikt att  Centralt, urbant och sofistikerat. Tomegapsgården är ett av våra minsta bostadsområden och ligger mitt i centrala Lund.

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Bild och form 1a1. Kurskod: Bild och form 1a1 Kurskod: BILBIL01a1 Poäng: 50 Centralt innehåll Kunskapskrav 7 

BILD. Om ämnet ÅK 4 ÅK 5 ÅK 6 Kontakt Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igång.

Centralt innehåll Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap. Kunskapskrav Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. – undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder . Centralt innehåll: Bildframställning • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna. erfarenheter, åsikter och upplevelser. • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.