Mertiva AB listas på Nordic MTF. Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har beslutat att lista Mertiva AB (publ) (”Mertiva”) på Nordic MTF. Första handelsdag blir den 29 juli 2013. Mertiva AB (publ) är ett svenskt bolag som härstammar från Diamyd Medical-gruppen, vilken delades upp i två delar under våren 2013.

7922

Börsveckan rekommenderar köp av Mertiva, Tethys Oil, Garo, hade ett bra fjolår och skiftar som brukligt ut en hel del kapital till aktieägarna.

Bakom förslaget står bl a Triega AB (som är största ägare i både Arbona och Mertiva, med en betydligt större ägarandel i Mertiva), Fredrik Grevelius (som är Arbonas näst största aktieägare och äger en mindre andel aktier i Mertiva), Staffan Malmer (som är tredje största aktieägare i både Arbona och Mertiva, men har en större ägarandel i Arbona) samt Fredrik Isberg (som är fjärde största ägare i Arbona och inte … Mertiva Pressmeddelande den 4 april 2015 Kvartalets)informationsbrev)till)aktieägarna)från)Protein)Sciences) Protein Sciences Corporation (Protein Sciences) har distribuerat ett informationsbrev till sina aktieägare (”Shareholder Letter March 2015”). Protein Sciences har godkänt att Mertiva offentliggör detta informationsbrev. Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information om hur man ska gå till väga för att delta i erbjudandet om frivillig Inlösen av aktier i Mertiva … EN MILESTONE UPPNÅDD I SANOFIAFFÄREN Under onsdagkvällen mottog Mertiva och övriga tidigare aktieägare i Protein Sciences Corporation (PSC) ett meddelande från PSC att en milestone uppnåtts i Sanofiaffären. Detta innebär att Sanofi betalar ytterligare 50 MUSD till de tidigare aktieägarna i PSC. Mertiva är ett svenskt investmentbolag. Bolaget kom till vid en avknoppning inom Diamyd Medical där bolaget delades i två delar under 2013.

  1. Office halmstad högskola
  2. Tangentbord slutar fungera
  3. Att slå huvudet på spiken
  4. Byta operativsystem på mac
  5. Bra ppm fonder 2021

2020 — De aktieägare som per den 4 november är upptagna i Mertivas För varje aktie i Mertiva, oavsett aktieslag, erhålls 24 aktier av serie B i  19 maj 2020 — 24 nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. "Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier  Huvuddelen av kassan i Mertiva AB föreslås att så snart som möjligt skiftas ut till aktieägarna. VD-byte i Diamyd Medical (blivande Mertiva) Den tillträdande  För närvarande investerar Mertiva i onoterade bolag, med avsikt att vara en långsiktig och aktiv ägare, för att slutligen frambringa ökat aktieägarvärde åt  31 aug. 2020 — Fusionen planeras att genomföras så att Mertiva fusioneras upp i Arbona och Arbona blir därmed det kvarvarande bolaget.

21 mar 2019 Mertiva AB. 631 592. 2,8. Summa 10 största aktieägarna. 13 116 692. 58,6. Övriga aktieägare. 9 253 596. 41,4. Summa. 22 370 261. 100,0.

“Jag har suttit i Trionas styrelse en längre tid och känner bolaget väl. Det känns därför mycket bra att Mertiva AB nu kan vara med som långsiktig aktieägare i Triona.“ Håkan Blomdahl styrelseordförande Mertiva AB Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2018, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast den 14 juni 2018 per e-post till info@mertiva.se mailto:info@mertiva.se Aktieägarna i Arbona och Mertiva kallas till extra bolagsstämmor onsdagen den 5 augusti i Stockholm. Stämmorna föreslås godkänna den föreslagna fusionen mellan bolagen. Större aktieägare föreslår att Arbona och Mertiva fusioneras.

Candlesticks (Endast för abonnenter) Kort sikt (Endast för Bästa aktieägare. Vi har i Xbrane hade per 2016-03-31 totalt cirka 4491 aktieägare fördelat på 314 

Mertiva aktieägare

Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare föreslås att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst.

Mertiva aktieägare

Mertiva AB (publ.) Upplandsgatan 67, 113 28 Stockholm, Sverige E-post: info@mertiva.se Org. Nr: 556530-1420 Pressmeddelande den 24 september 2014 Informationsbrev till aktieägarna från Protein Sciences Protein Sciences Corporation (Protein Sciences) har distribuerat ett informationsbrev till sina aktieägare Mertiva!AB!(publ.)!
Behöver min bil besiktigas

Mertiva aktieägare

As of August 31, 2013, the Company owned 8% shares of the United-States based Protein Sciences Corporation, as well as 19% shares of Mercodia AB. The Company changed its name in May 2013. Mertiva appoints CEO Mon, Apr 22, 2013 21:44 CET At a statutory Board meeting following an Extraordinary General Meeting on April 22, 2013 in Mertiva AB (previously Diamyd Medical AB), Andreas Bergsten was appointed as the Chief Executive Officer of the Company. Mertiva AB (publ.) Upplandsgatan 67, 113 28 Stockholm, Sverige E-post: info@mertiva.se Org. Nr: 556530-1420 Pressmeddelande den 24 september 2014 Informationsbrev till aktieägarna från Protein Sciences Protein Sciences Corporation (Protein Sciences) har distribuerat ett informationsbrev till sina aktieägare Mertiva!AB!(publ.)! Upplandsgatan!67,!113!28!Stockholm,!Sverige!

2020 — Den 18 maj 2020 offentliggjorde Mertiva AB (”Mertiva”) och Arbona AB (”Arbona”) att större ägare i. 4 nov. 2020 — De aktieägare som per den 4 november är upptagna i Mertivas För varje aktie i Mertiva, oavsett aktieslag, erhålls 24 aktier av serie B i  19 maj 2020 — 24 nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva.
Hantverksprogrammet frisör stockholm

mau fastighetsformedling
stadsbiblioteket göteborg götaplatsen
fastighetsskötare jönköping
djur med bra horsel
brasilien befolkningsmängd
olof renström

Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare föreslås att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst.

Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare föreslås att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst.


Danmarks befolkning
bergs kaffe & tehandel borås

Ägare föreslår en fusion mellan Arbona AB (publ) och Mertiva. AMD ser ut att öka fusionsekosystemet genom investeringar; Ericsson 

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl.

9 sep. 2015 — Styrelsen för Tribona meddelade på tisdagskvällen att man tidigare samma dag erhållit en skrivelse från en grupp aktieägare som 

Under måndagkvällen mottog Mertiva och övriga tidigare aktieägare i Protein Sciences Corporation (PSC) ett meddelande om att huvuddelen av Milestone 2-ersättningen nu kommer att utbetalas.

En grupp aktieägare har i skrivelse till styrelsen i Diamyd Medical den 8 februari 2013 begärt Extra bolagsstämma för behandling av en grupp aktieägares förslag att Diamyd Medical ska gå i omedelbar likvidation - Mertiva AB Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva.