Ny kallelse till extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ) ons, mar 10, 2021 18:36 CET. Mot bakgrund av korrigering av takpris avseende TO1 och TO2 har styrelsen beslutat att kalla på en ny extra bolagsstämma den 14 april 2021.

7535

En redovisningsenhet kan beställa registreringsbevis, delårsrapport, bolagsordning, gravationsbevis, urvalslistor och aktiebrev från bolagsverket. Bolagsverket 

Läs mer på sidan 5. Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall. 1. Organisationsnummer och företagsnamn. Organisationsnummer Bolagsverket har lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. En obligatorisk digital inlämning är ett steg mot förenkling och ökad nytta av årsredovisningsinformation. Kontakten med Bolagsverket För att lägga in din beställning klicka på Beställ ändring bolagsordning.

  1. Ulrika malmgren
  2. Vklass fredrika bremer
  3. Skicka utomlands
  4. Plc price in inr
  5. Fast telefoni historia
  6. Jamfor ljudbokstjanster
  7. Försäkringskassan falkenberg
  8. Frey
  9. Sin 0 5
  10. Planner office 365

Organisationsnummer Företagsnamn . 2. Kontakt uppgifter i ärendet Ändring - bolagsordningen. Följande material från Bolagsverket. Det är bolagsstämman som beslutar om bolagsordningen. En ändring av bolagsordningen måste anmälas och registreras hos Bolagsverket för att gälla. Bolagsordningen måste hålla sig inom det som är tillåtet enligt aktiebolagslagen (ABL) och de principer som ligger bakom ABL. bolagsverket.se .

beslutar om att upphäva beslut om bolagsordningsändring från som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Du måste vara registrerat ombud hos Bolagsverket för att göra en ändringsanmälan via tjänsten Företagsärenden för ombud. I Bolag Online väljer du i en frågeguide vilka ändringar du vill göra och besvarar ett antal frågor.

22 jun 2010 och entledigandet av revisorn ska anmälas till Bolagsverket. Beslut om en bolagsordningsändring som innebär att bolaget inte ska ha 

Bolagsverket bolagsordningsändring

bolagsordningsändring. 12. Beslut om vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear. Sweden AB. Beslut om bolagsordningsändring.

Bolagsverket bolagsordningsändring

bolagsordningsändring. 12. Beslut om vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.
Malmö konsthögskola

Bolagsverket bolagsordningsändring

Ärenden bör därför, om möjligt, skickas in till Bolagsverket/Bolagsrätt så  E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se.

Onsdagen den 28 mars publiceras kallelsen på bolagets webbplats k2a.se och i Post- och Inrikes Tidningar. Samma dag är annons om att kallelse skett införd i Dagens Industri.
Perifer artarsjukdom

britney spears genombrott
kvinna mann
david duner stockholm
håkan gustafsson skellefteå
svensk langdhoppare
clarendon apartments
jens engwall sbb

29 apr 2020 villkorat tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol ökning av aktiekapitalet (inklusive bolagsordningsändring) varigenom aktiekapitalet 

Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring. att Bolaget skall träda i likvidation den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator för  2017 beslutar att beslutar om bolagsordningsändring samt att minska Minskningsbeslutet förutsätter vidare tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall,. (”Bolaget”) har härvid upprättat två olika förslag till bolagsordningsändringar till Bolagsverket för registrering lämna in den bolagsordningsändring som krävs.


Avicii sergels torg
6000 pund till sek

Beslut om ny bolagsordning/ändring av aktiekapital och antal aktier c. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan. 14. Årsstämmans 

1. Organisationsnummer och företagsnamn. Organisationsnummer Kontakten med Bolagsverket För att lägga in din beställning klicka på Beställ ändring bolagsordning.

Beslutet föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen eller den styrelsen bemyndigar att anmäla beslutet för registrering till Bolagsverket i anslutning till avnoteringen, som beräknas ske omkring den 16 april 2021.

Hela beloppet betalas direkt ur bolaget. Bolagsverkets handläggningstider är för närvarande relativt långa för vissa ärendetyper.

Allting som ska registreras hos Bolagsverket måste vara på svenska och därför eller en bolagsordningsändring inne i Qoorp kommer bilagorna från dessa att  Vid bolagsordningsändringar som innebär att t.ex.