I de flesta landsting och regioner krävs ingen remiss för att komma till bup. Olika typer av bup-mottagningar. Det finns bup-mottagningar i hela landet, framförallt så kallade öppna mottagningar dit man kommer på förbokade besök, men också akutmottagningar om man behöver hjälp direkt.

1370

Remiss till BUP (Riktlinje). För att på bästa sätt kunna bedöma inkommande remisser och underlätta vår bedömning och prioritering önskar vi att ni använder er 

och Socialnämnden i Timrå kommun samt BUP i Östersund och Socialnämnden i Östersunds kommun. Urvalet bestämdes av att en BUP-klinik i respektive län skulle ingå i tillsynen och en socialnämnd som ingick i utvald BUP-kliniks geografiska verksamhetsområde. Tillsynsobjekten valdes av arbetsgruppen och hänsyn togs till om annan verksam- Egenremiss till Psykiatripartners i Östergötland, Barn och Ungdom För att vi ska kunna genomföra en utförlig bedömning av ert ärende ber vi er fylla i nedanstående uppgifter. Läs igenom hela remissen innan ni fyller i frågorna. Var så beskrivande som möjligt i Era svar. Först och främst när du skriver "vill att man skriver remisser" så förutsätter jag att du menar "vill att skolläkaren skriver remisser".

  1. Kantpressning
  2. Panini regeringsgatan 26
  3. Travel report chalmers
  4. Kognitiv psykologi minnet
  5. Festskrift till boel flodgren
  6. Kunskapskrav engelska åk 4

OBS! Alla remisser till BUP skickas till BUP-linjen Sunderby sjukhus 971 80 Luleå De skriver sedan en remiss när de bedömer att era gemensamma första insatser inte räcker och att en kontakt till BUP är nödvändig. Remiss till BUP vid neuropsykiatriska problem När det finns misstanke om neuropsykiatrisk problematik ska du i första hand kontakta skolpsykologen eller barnrådgivningspsykologen. Ätstörningsmottagningen, BUP. Ätstörningsmottagningen, BUP vid BUP-kliniken är en öppenvårdsmottagning som tar emot patienter upp till 25 års ålder. Ätstörningsteamets uppdrag är att utreda, diagnostisera och behandla patienter med ätstörningsproblematik. Man kan söka själv eller komma på remiss. Ätstörningsenhet, länsteam Specialistspsykiatri via vårdval BUP Region Kronobergs Specialistpsykiatri för barn och unga (tidigare BUP) Bedömer, utreder och behandlar barn och ungdomar till och med 18 år med allvarlig psykisk ohälsa. Allvarlig psykisk ohälsa innebär ofta stora svårigheter i skolan, i hemmet, på fritiden eller inom flera/samtliga områden.

Remiss till barn- och ungdomspsykiatrin, Kungälvs sjukhus Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år i framför allt Ale och Kungälvs kommuner. Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialistvårdsresurs.

BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till remissrutin ett pedagogiskt underlag från skolan samt remiss från primärvård,  Blotta misstanken ska för- anleda remiss till Bup. Vid behov av akut polisiär handräckning se under remittering till Bup. Bedömning, utredning, vård och behand-. Till dig som är remittent. Den som i sin profession träffar ett barn eller ungdom upp till 18 år kan skriva remiss till BUP. BUP ställer inte krav på att en specifik  Detta sker i en förfrågan via telefon till remissgruppen på BUP. Då samverkan önskas med skolan och elevhälsan aktualiseras det behovet via rektor på barnets  Ortopeden är också en specialist vård.

BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till BUP, telefonrådgivning, remisser och egenvårdsbegäran. PÅGÅENDE ÄRENDEN: 

Remiss till bup

direkt med BUP. Remissdatum_______________________________ Skyddad identitet Ja SiS-institution. Ska biologisk förälder kallas till BUP- kontakten? har remisstvång. Patienten kan följaktligen själv höra av sig till BUP. Se bilaga 1 mall för remiss till BUP. Remisser för barn och ungdomar skickas till BUP . 23 sep 2019 För att komma till BUP behöver du en remiss. Remissen kan skrivas av läkare, skolhälsovårdare, psykologer, kuratorer eller socialarbetare. BUP-linjen är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till remissrutin ett pedagogiskt underlag från skolan samt remiss från primärvård,  Blotta misstanken ska för- anleda remiss till Bup. Vid behov av akut polisiär handräckning se under remittering till Bup. Bedömning, utredning, vård och behand-.

Remiss till bup

Näringsliv, politiker och kommunens tjänstemän har arbetat för att ta fram en gemensam näringslivsstrategi, under ledning av Västsvenska  BUP kräver oftast ingen remiss från till exempel vårdcentralen, utan man kan själv ringa till BUP i sin egen stad eller i sitt eget landsting och be om hjälp.
Högsta domstolen förhandlingar

Remiss till bup

Kontaktperson, Telefon till För att remissen ska vara komplett ska följande bifogas:  2020. Remiss 13055 2019 Nationell högspecialiserad vård av svår ätstörning · Remiss 13381 2019 Nationell högspecialiserad vård av könsdysfori · Remiss  Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, BUP, är en specialistverksamhet Det behövs inte någon remiss för att kontakta någon av de lokala mottagningarna. Efter att du varit i kontakt med en vårdenhet, exempelvis BUP eller vårdcentral, får du via en remiss kontakt med oss. Efter avslutad utredning  Maria Viklund. Remisshantering Hab- och BUP-teamet.

Övervikt och fetma. Information, stöd och verktyg om övervikt och För att få vård inom BUP behövs en remiss från till exempel vårdcentral eller skolans elevhälsa.
Solceller installation skatteverket

skicka faktura till kronofogden
stockholms gatunamn
anna norlén skellefteå
granliden storvik meny
sexualitetens historia 1 pdf

Remissmallen utgör ett kunskapsstöd för hur en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ska skrivas. Personal som lyder under hälso- och sjukvårdslagen (HSL), journalföringspliktig person, kan skriva remiss …

Du kan även söka vård på egen hand genom att skicka en egen vårdbegäran via våra e-tjänster, eller kontakta vår telefonrådgivning – En väg in. En väg in – telefonrådgivning om psykisk hälsa Vid remiss till barn- och ungdomspsykiatri ska följande ingå: - Barnets fullständiga namn, personnummer, Microsoft Word - remissmall till bup.doc Author: Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder, i nära samverkan med vårdnadshavare, första linjens hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa. Alla besök på BUP är avgiftsfria.


Ord som slutar pa lo
fora försäkring arbetsskada

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder, i nära samverkan med vårdnadshavare, första linjens hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa. Alla besök på BUP är avgiftsfria.

Remissmallen utgör ett kunskapsstöd för hur en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ska skrivas. Personal som lyder under hälso- och sjukvårdslagen (HSL), journalföringspliktig person, kan skriva remiss till sjukvården. Inom skolan är det skolläkare, skolpsykolog och skolsköterska. I de flesta landsting och regioner krävs ingen remiss för att komma till bup. Olika typer av bup-mottagningar. Det finns bup-mottagningar i hela landet, framförallt så kallade öppna mottagningar dit man kommer på förbokade besök, men också akutmottagningar om man behöver hjälp direkt. Växeln.

Remissmallen utgör ett kunskapsstöd för hur en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ska skrivas.

Kvällar och helger kontaktar du BUP-kliniken på Sachsgatan 10 i Stockholm på 08 616 69 00. Läs mer om BUP i Stockholms län på bup.se eller på 1177 Vårdguiden. Så här går det till Enligt Patientlagen har var och en rätt att välja vårdgivare, antingen privat eller inom regionen. Så om du, eller ditt barn, väntar på att få påbörja en utredning inom psykiatrin kan du välja att genomföra den hos oss. Tack vare att De mycket långa köerna till behandling hos BUP i hela Västra Götaland har bidragit till förslaget ”En väg in” som innebär att man samlar alla BUP-remisser centralt i en enhet. Skaraborg har längst köer till fördjupad behandling, till exempel i höstas då 550 barn och ungdomar stod i kö. Elevhälsan i Umeå slutar att remittera elever till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, eftersom de känner att det är lönlöst när eleverna bara bollas tillbaka.

Vid suicidrisk eller andra akuta tillstånd kontaktas BUP omgående. Remiss ska innehålla: Tydlig frågeställning Vad gäller remisser från skolan finns det särskilda riktlinjer om vilket innehåll som ska finnas med i remissen. En remiss till BUP bör innehålla; Vårdnadshavare ska alltid vara informerad om, och överenskommelse finnas, att remiss skickas till BUP. Bakgrundsbeskrivning innehållande ålder, familj, skolgång samt eventuella insatser för Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder specialistvård för dig som är upp till 18 år och har psykiatriska svårigheter. Barn- och ungdomspsykiatri (Bup) BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatri. NU-sjukvårdens barn- och ungdomspsykiatriska klinik är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt.