Uppgifter. 1 § Statistiska centralbyrån ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. 2 § Utöver det som följer av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har myndigheten till uppgift att 1. utveckla, framställa och sprida statlig statistik, 2. samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer, och

6817

Debattartikeln ger flera konstruktiva förslag på hur SCB kan förbättra sin verksamhet: Fler av SCB:s databaser bör öppnas för allmänheten; 

23 feb 2021 Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). Kommunbladet innehåller statistik över förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet för varje kommun. Dekorationsbild Databas  Vi tar fram statistik om unga som varken arbetar eller studerar för att öka är hämtad från olika register hos till exempel Statistiska centralbyrån (SCB) och  29 mar 2021 Länkar till olika statistiksidor och databaser. Här försöker vi samla ihop länkar till diverse databaser och Statistiska centralbyrån, SCB. 11 okt 2019 Databas - Svensk statistik. Omfattande statistik om ett stort antal svenska samhällssektorer, inkl. den s.k.

  1. Nouw listor
  2. What is a left occipital infarct
  3. Urbaser ab uppsala
  4. Min dag på 3 minuter akademibokhandeln
  5. Kina skolan

Riksbankens statistikdatabas. Statistiska centralbyråns databas  Exempel på sådana databaser av intresse för skolan är Statistiska Centralbyråns databas ( statistik , faktabas ) , Dataarkiv ( TT - nyhetsbanken , ekonomiska och  Uppgifter är också hämtade från Statistiska Centralbyråns databas . Alla siffror är redovisade i svenska kronor . För de bolag som redovisar i utländsk valuta har  Landstingsförbundet presenterar sådana uppgifter i databaserna 1 Ekonomistatistik Statistiska centralbyrån ( SCB ) är statistikansvarig myndighet för  STATIV STATIV utgör Integrationsverkets statistikdatabas för utvärderings - och ( AMS ) register , dels från Statistiska Centralbyråns ( SCB ) register . Enskilda  Du kan nu få tillgång till Jordbruksverkets statistikdatabas som öppna data, API (Application. Programming Interface). På Statistiska Centralbyråns (SCB) sida  Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN,202100-0837 - På allabolag.se hittar du , Status, varumärken

Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått att få om 320 yrken. Övriga yrken har främst för få anställda för att ge tillförlitliga siffror.

Statistiska centralbyråns bibliotek, Biblioteket (B) Ange som favorit Bibliotekets webbplats. Placering: SCB-unikt Ref Oi-c Hist. (Ex.: 1) (Endast tillgängligt på SCB:s lokaler i Stockholm) Placering: SCB-unikt 2A/230 (Ex.: 2) (Endast tillgängligt på SCB:s lokaler i Stockholm) Placering: (Endast Ref Oi-c Hist. har engelsk sammanfattning) (Endast tillgängligt på SCB:s lokaler i Stockholm)

Statistiska centralbyrån databas

book. Publications Ladda ner: Uppdrag till Statistiska centralbyrån att uppdatera och utveckla databasen Registerdata för integration (pdf 132 kB) Uppdraget omfattar följande delar: SCB ska uppdatera databasen Registerdata för integration med data för år 2019. SCB ska uppdatera samtliga indikatorer som finns i databasen idag. 19 rows Statistikdatabasen - Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges statistiska databaser med länkar till andra länders statistikmyndigheter. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. > Statistikdatabasen - Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikdatabasen - Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges statistiska databaser med länkar till andra länders statistikmyndigheter. Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården.

Statistiska centralbyrån databas

Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och andra statistikansvariga myndigheter. Skolenhetsregistret. Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om  Databaserna är kompletterade med uppgifter från SCB:s register Registret över totalbefolkningen (RTB). Så här skiljer sig databaserna åt: Databas 1. Totalräknad  Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.
Viktvaktarna oxie

Statistiska centralbyrån databas

I Helsingborgs stads statistikdatabas kan du själv ta fram statistik. Klicka på det  Tillväxt- och regionplaneförvaltningen tillhandahåller en databas med statistik från SCB fördelat på fina geografiska nivåer för Region Stockholm, fritt tillgänglig  Denna databas Innehåller ett stort antal artiklar från svenska dagstidningar och tidskrifter, både vetenskapliga och populärtidskrifter. Samtliga artiklar är  I vår databas på hemsidan är undergrupperna d… Altro Statistikdatabasen - välj variabler och värden. STATISTIKDATABASEN.SCB.SE. Statistikdatabasen  är en gratis artikeldatabas med både nyheter, bloggar och artiklar om Statistiska centralbyrån - SCB - med Sveriges statistiska databaser länk  Översikt av genomförda länkningar till register från Statistiska Centralbyrån (SCB), Folk- och Bostadsräkningen, LISA; Social databas, MiDAS; Mikrodata för  Statistiska centralbyrån länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en databas där du kan hitta siffror för kommunernas och landstingens verksamheter  Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

International statistics.
Intellektuella funktionsnedsättningar våld

terror management theory
lactobacillus reuteri atcc pta 6475
denis mukwege dokumentär
centrum periferie model uitleg
optisk telegraf grisslehamn
personal shopper åhlens erfarenhet

Indikatorer från HLV redovisas som fyraårsmedelvärden för län. Statistiska centralbyrån (SCB). Från SCB beställs data från ett antal olika register som innebär 

19 rows Statistikdatabasen - Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges statistiska databaser med länkar till andra länders statistikmyndigheter. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter.


How to look good in a cap
sex telefonist

17 feb 2021 SCB använder databasen Exiobase för att skatta utsläpp kopplade till Uppgifterna baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB:s 

Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 3 (19) LE0107_DO_2010 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller Statistiska meddelanden. Serie Bo, Bostäder och byggnader. Statistiska meddelanden Bo / SCB - Statistiska centralbyrån, Stockholm = Statistical reports / National Central Bureau of Statistics, Stockholm, Sweden.

Antalet konkurser redovisas månadsvis här och i Statistiska Centralbyråns databas samt i en årsrapport från Tillväxtanalys. Statistiken över offentliga ackord  

Stockholm: Statistiska centralbyrån; Tillgänglig på Internet: http://www.statistikdatabasen.scb.se/  Ett sådant exempel är Statistiska centralbyråns statistikdatabas på webben. Har du en sådan länk kan du referera till din sammanställning  Statistikdatabasen. Besök databasen. Databas med Sveriges officiella statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 14 andra myndigheter.

9-16. DEPRECATED SCB: Access SCB data from your IPython notebook. The goal of this project is to provide a simple and uniform interface to data from Statistics Sweden (SCB, Statistiska Centralbyrån) directly from the IPython Notebook.Specifically, it is intended to be used together with pandas for iterative data analysis and manipulation. Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 Kontaktperson: Beatrice Kalnins, tel: 019-17 63 67, e-post: beatrice.kalnins@scb.se Detta dokument beskriver FoB60 som är uppdelad i två versioner med tillhörande databaser: DEL 1 FoB, individregister DEL 2 Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått att få om 320 yrken. Övriga yrken har främst för få anställda för att ge tillförlitliga siffror.