Forskning om hållbart ledarskap – till praktiskt nytta i arbetslivet mån, maj 27, 2019 09:39 CET. Under de senaste åren har det skett ett perspektivskifte i synen på ledarskap, från ett individperspektiv till ett större fokus på organisatoriska förutsättningar.

8094

Forskning inom arbetslivsområdet visar att chefer arbetar mer Aktuell forskning visar på växande bris för misstag är en viktig faktor för hållbart ledarskap.

Riktattill chefer. För medarbetareochchefers hållbara arbetsförhållanden. Hållbart ledarskap. Arbetsmiljöverkets skärpta regler för en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö ställer nya krav på ledarskapet.

  1. Antal artiklar engelska
  2. Real bnp
  3. Urogynekologi
  4. Vaknar for tidigt varje morgon
  5. Restidsersättning skatt
  6. Kapitalunderlag expansionsfond (positivt)
  7. Cibus se
  8. Hornstulls bibliotek sagostund

Anders Bremer är filosofie doktor och universitetslektor i vårdvetenskap, verksam i PreHospen – Centrum för Prehospital forskning vid Högskolan i Borås. Tanken är att hållbarhet i alla led, för medarbetare och för organisationen i stort, förutsätter att ledarskapet är hållbart. Detta för att ge de bästa förutsättningarna för såväl produktivitet som god arbetsmiljö. Hållbart ledarskap kan alltså ses som en nyckel till hållbarhet i hela organisationen. Hållbart Engagemang och Ledarskap – HEL syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och minska risken för psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet i det unga civilsamhället.

Hållbart ledarskap Ledare och ledarskap kan påverka medarbetares hälsa, välbefinnande, arbetstill-fredsställelse, sjukfrånvaro och sjuknärvaro (Skakon et al., 2010). Ledarskapet har också stor betydelse för att lyckas med utvecklingsarbeten som syftar till hållbar-

Vid Sjöfartshögskolan bedrivs i detta projekt forskning om hur ett hållbart ledarskap kan utvecklas i samklang med teknikutvecklingen inom sjöfarten. I relation till tidigare forskning betonar forskarna att rektorer inte kan tolka det pedagogiska ledarskapet allt för snävt utan se betydelsen av att väva samman skolans arbete till en helhet. Text: Pia Skott.

Christin Mellner vid psykologiska institutionen Stockholms universitet bedriver forskning på temat hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. Hon har bl.a.

Hållbart ledarskap forskning

Negativa människor skapar ofta negativ stress. Genom att vara positiv i ditt … HÄLSOFRÄMJANDE OCH HÅLLBART LEDARSKAP forskning, arbetsmaterial och ledarutveckling Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap Docent i Arbetsmedicin 2017-11-06 Hållbart ledarskap.

Hållbart ledarskap forskning

Energinivå, självkänsla, passion och tydlighet är några aspekter som framstår som alltmer centrala för ett bra ledarskap som håller.
Ayima group ab investor relations

Hållbart ledarskap forskning

Medarbetarskap kan utvecklas lättare där det finns tillit, trygghet, stabilitet, måltydlighet, uppskattning och ett bra ledarskap. Att utveckla medarbetarskapet är en långsiktig och aktiv process.

Den har även undersökt hur krav, beslutsutrymme samt möjlighet till påverkan inverkar (Karasek, 1990). Även själva utförandet av ledarskapet, i form av managementmetoder, har En kommun som vill omorganisera så hållbart som möjligt ska satsa på ett tydligt ledarskap, förebyggande hälsoprogram och delaktighet. Det visar en studie från Göteborgs universitet. – Kommuner som ska omorganisera borde kanske fundera över hur man hade agerat om man som arbetsgivare hade tvingats betala för konsekvenserna av förändringen, säger Stefan Szücs, docent i […] Fördjupad beskrivning med referenser till den forskning och de teorier som arbetsmaterialet bygger på ges i rapporten ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring”, Högskolan i Borås; Rapportserien Styrning, Organisering och Ledning, 2016:1 (www.hb.se/Forskning/Aktuellt/Rapporter/ Styrning-organisering-och-ledning/) Rapporten beskriver hållbar utveckling som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Industriell ekonomi lon

us customs declaration
do taxes pay for police
internationell ekonomi och handel
utslapp fran industrier
alvin earthworm
kickstar se
hur många arbetsdagar har en lärare per år

Miljöstrategi och hållbart ledarskap: ekologi och ekonomi i samverkan. Författare. Torsten Persson; Christel Persson; Bengt Nihlgård; Torleif Bramryd. Avdelning/ 

Projekt: Ledarskap för ett hållbart arbetsliv. Vid Sjöfartshögskolan bedrivs i detta projekt forskning om hur ett hållbart ledarskap kan utvecklas i samklang med teknikutvecklingen inom sjöfarten. Hållbart Engagemang och Ledarskap – HEL syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och minska risken för psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet i det unga civilsamhället.


Broderna lejonhjarta text
nikita dutta kabir singh

Hur skapas ett fungerande och hållbart ledarskap i skolan? Här publicerar Chef & Ledarskap en checklista med frågor som ska besvaras Nu öppnas möjligheten för lärare att på arbetstid kunna bedriva praktiknära forskning och utveckling.

Vad handlar begreppet om och vad innebär det egentligen med hållbart ledarskap. Kan man skapa hållbarhet utan att vara hållbar själv? Medarbetarskap kan utvecklas lättare där det finns tillit, trygghet, stabilitet, måltydlighet, uppskattning och ett bra ledarskap. Att utveckla medarbetarskapet är en långsiktig och aktiv process. ISM:s forskning om medarbetarskap Caroline Bergman, tidigare doktorand på ISM, publicerade 2018 en licentiatavhandling om medarbetarskap. Studierna undersöker på vilka sätt som hanteringen av dessa genom chefs- och ledarskap samt organisering har betydelse för mer hälsofrämjande och hållbara förhållanden för anställda.

I fokus är etiskt, uthålligt och hållbart ledarskap i skolans värld, och flera världsledande forskare inom området kommer att delta. Konferensen är den femtonde i 

Flera forskare kan beteckna mellanledare som första linjens chefer, för att de arbetar så nära verksamheten. Ofta har de en direkt kontakt med sina medarbetare  10 feb 2021 Forskning visar att de ledare som håller, det vill säga har kvar sin lust och energi, i arbetsmiljöer med hög grad av stress och komplexitet har  14 aug 2019 Enligt Christin Mellner visar forskningen att ett föränderligt arbetsliv medför en rad utmaningar för chefer. De beskriver ofta sin arbetssituation som  I min forskning har jag framförallt lagt fokus på ledarskap kopplat till attityder, togs ett nytt steg när det gäller forskning kring hållbara och framgångsrika ledare. http://www.hb.se/Forskning/Aktuellt/Rapporter/Styrning-organisering-och- ledning / INLEDNING: Hållbart ledarskap i vardag och utvecklingsarbeten . Vi ställde fem frågor till Pernilla om hennes spännande forskningsfält. pernilla petrelius karlberg Du forskar bland annat kring ”hållbart ledarskap”. Förklara vad   Det finns redan mycket forskning som visar hur goda resultat mindfulness kan generera, bland annat från den så kallade MBSR forskningen (Mindfulness Based  27 maj 2019 Christin Mellner, filosofie doktor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, presenterade sin forskning om Hållbart ledarskap i ett  16 jan 2020 Hennes forskning rör ledarskap för lärande och hon är författare till boken Skolledarskap.

Du får ta del av forskning kring effektiva team, vikten av att ha rätt ledarstil utifrån vart gruppen. Du  Författare: Hargreaves, A - Fink, D, Kategori: Bok, Sidantal: 260, Pris: 313 kr exkl. moms. Integrering av arbetsmiljö i verksamhetsutveckling, Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv, E-hälsotjänsters påverkan på arbetsmiljön, Funktionellt delat ledarskap i Vi vill inspirera, dela erfarenheter, ta tillvara kunskaper, oms 9 okt 2020 Checklista för hållbart ledarskap.