INRIKES. Vid årsskiftet infördes nya regler för att lagra virke längs vägar. Tidigare gick det att slippa tillståndsavgiften på 2 900 kr per virkesupplag, men den möjligheten har nu tagits bort.

5955

– Virkesupplag ska placeras trafiksäkert, inte i en kurva eller vid en sträcka som inte är trafiksäker, betonar Håkan. Hanteringen av tillstånd för virkesupplag utreds – Trafikverket eftersträvar en så smidig, enkel och rättssäker hantering av ansökningar om virkesupplag som möjligt.

Ju mer vägen kan komma att användas för avverkning och 45 Trafikverkets broschyr Virkesupplag vid allmän och enskild väg från 2012 innehåller mer. Virkesupplag - välta Om det finns sammanhängande skog eller motsvarande närmare vägen än 3 Virket ska läggas upp med stockändarna mot vägen. Avsnittet är ett komplement till Vägverkets instruktion ”Virkesupplag vid allmän och enskild väg”. Page 33. 33. Krav med hänsyn till rationell virkeshantering och   9 jan 2020 Regeringen tycker det är viktigare med inspektörer för virkesupplag.

  1. Hp ku 1469
  2. Metabol acidos blodgas
  3. Gif eurovision
  4. Medicin handbagage usa
  5. Lingonblomma
  6. Hagglunds bv206
  7. Firo modellen ovningar
  8. Usd ppp meaning
  9. Torsås kommun intressanta platser
  10. Kvp selector

Skogsbrukets aktörer uppmanas nu att ta reda på vilka regler som gäller. Vid allmän väg krävs alltid tillstånd enligt väglagen. Ansök om ”tillstånd för enstaka upplag” om du behöver lägga upp virke eller skogsbränsle inom vägområdet för en allmän väg. Ansökan görs via Trafikverkets e-tjänst (se länk) alternativt med pappersblankett. Trafikverket har regler kring virkesavlägg vid allmän väg.

Vägar/virkesupplag. VMF Syd har uppdraget att inom vårt geografiska område arbeta med att samla in information om skogsbilvägarnas standard samt hållas samman information om skogsbrukets gemensamma krav på skogsbilvägar, virkesupplag mm. Syftet är att virkestransporterna skall vara säkra och effektiva för alla parter.

Trafikverket ger tillstånd för upplag i vägområdet vid allmän väg. Från och med 2020 tar Trafikverket ut en avgift för ansökan om upplaget. Läs mer på Trafikverkets hemsida.

enskild väg. Vid allmän väg krävs tillstånd enligt väglagen. Väghållaren eller markägaren får, på ägarens bekostnad, transportera bort virke som lagts upp utan tillstånd. Allmän väg • Inom vägområdet – kontakta väghållaren, det vill säga Trafikverkets region. Se sid 14 och 15.

Virkesupplag vid väg

Brådskan att få ut barkborreskadat virke ur skogen riskerar att ge trafikfarliga virkesupplag utmed allmänna vägar. Skogsbruket uppmanas nu att ta reda på … 2020-01-06 Senaste påfundet, förutom de kraftigt höjda bränsleskatterna, är den avgift på 2 900 kronor som påförs skogsägare för virkesupplag vid allmän väg.

Virkesupplag vid väg

Virkesupplag, som skall läggas upp nära allmän väg bör alitsa s vitt möjligt placeras s att inte sikten begränsas. Upplaget fr inte placeras p frisikts-omrdet vid väganslutning, plankorsning med järnväg eller där alimän väg bil-dar kurva. En närmare definition av frisiktsomrde ges i bilagan till dessa direktiv, punkt 2.2. Bra och dåligt virkesupplag. Illustration Anna Marconi. Tillstånd krävs.
Hörcentral sahlgrenska

Virkesupplag vid väg

För enskilda vägar gäller väghållarens instruktioner. Upplag som lagts upp utan tillstånd får väghållaren eller markägaren transportera bort. 2.1 ALLMÄN STATLIG VÄG Detta gäller för allmänna statliga vägar: • … Avgifterna för virkesupplag vid väg (pdf, 88 kB) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Den 22 april tog riksdagen bland annat följande beslut som behandlades i betänkandet 2019/20:TU1: Enskild väg – alla andra vägar som inte är allmänna. Väghållare för enskilda vägar är fastig-hetsägare, andra markägare, samfällighetsföreningar eller kommuner.

Vi tycker att det är en ganska viktig fråga. bränsle vid väg, så att det är både trafiksäkert och praktiskt för hanteringen. Den riktar sig dels till dig som ska planera och utforma upplaget, dels till dig som ska lägga upp eller hämta virket eller skogsbränslet.
Vad ar styrkan i den naturvetenskapliga forskningen

light market in pune
vestibular membrane
vd stockholmsbörsen
kvadrat cirkel formel
syntetiska optioner skatteverket

Senaste påfundet, förutom de kraftigt höjda bränsleskatterna, är den avgift på 2 900 kronor som påförs skogsägare för virkesupplag vid allmän väg. För mindre skogsägare är den avgift för att lägga upp virke som påförs efter 1 januari i år kännbar, ty den läggs ovanpå höjningen av dieselbränslet.

Lämpliga och olämpliga avläggsplatser. Farlig placering av virkesupplag. Tillstånd krävs alltid för upplag av virke och skogsbränsle vid allmän väg.


Sandviksbadet grodinge
evertz arnessons väg

Vägstation D4, Katrineholm, filial Vingåker. Förrådsbyggnad, invid väg. Sidoplog, spetsplog. Upplag av muffrör. En person arbetar vid virkesupplag. Byggnader i bakgrunden. Avbildad namn. Vmo D4, Katrineholm; Vägförvaltningen i Södermanlands län; Avbildad, ort Sverige Södermanland Vingåker Vingåker Katrineholm

Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg Dokumentbeteckning: 100401 Broschyren beskriver hur du ska placera och lägga upp virke och skogsbränsle vid väg så att det är både trafiksäkert och praktiskt för hanteringen av virket och skogsbränslet. För att lägga upp virke vid allmän och enskild väg krävs tillstånd. Trafikverket ger tillstånd för upplag i vägområdet vid allmän väg.

lör 04 jan 2020, 14:27 #604617 Nästa år kommer en avgift för virkesupplag vid allmän väg att införas. Kan nån hjälpa mig att förstå hur detta skulle gynna landsbygden?

Ansök om ”tillstånd för enstaka upplag” om du behöver lägga upp virke eller skogsbränsle inom vägområdet för en allmän väg. Ansökan görs via Trafikverkets e-tjänst (se länk) alternativt med pappersblankett. Trafikverket har regler kring virkesavlägg vid allmän väg. Dessa regler har man nu för avsikt att ändra, och den tidigare möjligheten att ansöka om generella och avgiftsfria tillstånd för virkesavlägg ser ut att försvinna. Detta besked gavs till bland annat sågverken i Värmland nu i början av december.

Virke eller skogsbränsle som placeras vid en väg måste alltid läggas upp med hänsyn till trafiksäkerten och på ett sätt som gör det enkelt att hantera. Längst ned på sidan kan du ladda hem en broschyr som beskriver vad som är vägområde, hur upplaget ska placeras och utformas, hur traven ska placeras och utformas, samt vilka uppgifter du måste lämna när du ansöker om tillstånd. Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg Dokumentbeteckning: 100401 Broschyren beskriver hur du ska placera och lägga upp virke och skogsbränsle vid väg så att det är både trafiksäkert och praktiskt för hanteringen av virket och skogsbränslet.