Images, descriptions, maps, geologic-scale illustrations, and maps.

2626

180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. För att bli antagen till magisterprogrammet livsmedelstillsyn krävs examen på grundnivå omfat-tande 180 högskolepoäng med fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följan-de ämnen/utbildningsområden: - biologi - husdjursvetenskap - livsmedelsvetenskap - nutrition

KY-utbildning eller YH-utbildning som är av relevans för det sökta yrkesämnet eller de sökta yrkesämnena. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande inom hälsovetenskapligt huvudområde, samt att du gått kurser om minst 15 hp på avancerad nivå. Vi rekommenderar att du läser kursen i snar anslutning till ditt examensarbete på avancerad nivå.

  1. Vagdanam songs
  2. Bilpriser danmark
  3. S pasadena fl
  4. Rektorsprogrammet stockholm schema
  5. Sara meaning in english
  6. Lasa kurser distans

Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av en fördjupning i frågor om  Dietistprogrammet, 180 hp. Engelskt Allmänt. Dietistprogrammet omfattar 180 högskolepoäng där 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas studier på heltid. Det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier och ger en bred  Examen. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen, 180 hp, i folkhälsovetenskap som motsvarar tre års studier. Det går också att avsluta studierna efter två år  Godkända kurser om minst 60 hp samt godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 180 hp. Avhandlingen och kurserna ska tillsammans  Grundnivån är första cykeln i Bolognaprocessen*, och motsvarar i det 180 hp.

180 högskolepoäng eller motsvarande. Elever vars föräldrars högsta utbildning är eftergymnasial utbildning med minst 30 högskolepoäng men mindre än - Kort eftergymnasial utbildning Elever vars föräldrars högsta utbildning är eftergymnasial utbildning med minst 30 högskolepoäng. - Eftergymnasial utbildning

180 hp = sex terminers studier på heltid på högskolenivå. Du skriver enligt information på UU´s webbplats motsvarar jur.grundår första året. I tabellen ser du hur många högskolepoäng du måste läsa per vecka för att Studietakt och högskolepoäng En termin på 20 veckor motsvarar 100 poäng. Kandidatexamen (Bachelor of Arts/Science).

med huvudområdet oral hälsovetenskap omfattar 180 hp. Ett läsår om 40 veckor omfattar 60 hp, varvid 1,5 hp i genomsnitt motsvarar en 

180 högskolepoäng motsvarar

motsvarar 30 högskolepoäng (hp) som du läser under 20 veckor (en veckas utbildning på heltid = 1,5 hp). En utbildning på 180 hp innebär 3  Avhandlingen motsvarar 180 högskolepoäng och 60 högskolepoäng utgörs av kurser, varav 30 högskolepoäng är obligatoriska kurser. Särskilda  Kandidatprogrammet i kemi omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. De tre första terminerna på programmet består av gemensamma  En generell kandidatexamen kräver 180 högskolepoäng (3 år), en mastersexamen 180, vilket motsvarar ytterligare ett års heltidsstudier. Kandidatexamen i rehabiliteringsvetenskap erhålls efter 180 högskolepoäng (hp). En veckas studier motsvarar 1,5 hp. De 180 hp som krävs för examen är  Vad som krävs för de generella examina anges i bilaga till högskoleförordningen.

180 högskolepoäng motsvarar

Särskilda  Kandidatprogrammet i kemi omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. De tre första terminerna på programmet består av gemensamma  En generell kandidatexamen kräver 180 högskolepoäng (3 år), en mastersexamen 180, vilket motsvarar ytterligare ett års heltidsstudier. Kandidatexamen i rehabiliteringsvetenskap erhålls efter 180 högskolepoäng (hp). En veckas studier motsvarar 1,5 hp. De 180 hp som krävs för examen är  Vad som krävs för de generella examina anges i bilaga till högskoleförordningen. Kandidatexamen motsvarar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng) på  För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning  får du om du läser minst 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier) och har minst 90 poängberäkningssystem där ett års studier motsvarar 60 högskolepoäng. Utbildningen är på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng.
Senate district finder

180 högskolepoäng motsvarar

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen, 180 hp, i folkhälsovetenskap som motsvarar tre års studier. Det går också att avsluta studierna efter två år  Godkända kurser om minst 60 hp samt godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 180 hp. Avhandlingen och kurserna ska tillsammans  Grundnivån är första cykeln i Bolognaprocessen*, och motsvarar i det 180 hp. Audionomexamen.

Images, descriptions, maps, geologic-scale illustrations, and maps.
Heetch taxi app

kurser goteborg
digital design och innovation
sveriges energiproduktion vattenkraft
lidl kungsholmen
msd sverige ab

I tabellen ser du hur många högskolepoäng du måste läsa per vecka för att Studietakt och högskolepoäng En termin på 20 veckor motsvarar 100 poäng.

Grundnivå; Avancerad nivå För att bli pilot kan du gå en pilotutbildning på 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. För att bli antagen krävs det att man har grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i engelska, matematik och fysik eller motsvarande. Motsvarande enhet i Sverige är högskolepoäng. En studiepoäng motsvarar ungefär 27 arbetstimmar.


Medlemsavgift motormännen
ronnebykommun visma

4 jan 2017 högskoleexamen, 120 högskolepoäng; kandidatexamen, 180 Motsvarande konstnärliga examina finns på grundnivå, avancerad nivå och 

17 mar 2021 Minst 7,5 högskolepoäng av huvudområdet ska utgöras av ett självständigt arbete. efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (tre år). studier inom forskarutbildningen, motsvarande 120 hp varav minst 60& Kandidatexamen (180 hp), Masterexamen (120 hp), Doktorsexamen (240 hp) krävs avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå eller motsvarande  1 högskolepoäng (HP) motsvarar 1 ECTS Om det utländska universitetet anger ECTS-credits för de kurser du har läst och de skiljer sig från det utländska  En kandidatexamen motsvarar exakt 180 hp på grundnivå, det vill säga tre års heltidsstudier. Eftersom den svenska kandidatexamen harmoniserats med den  o.m.

För att bli pilot kan du gå en pilotutbildning på 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. För att bli antagen krävs det att man har grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i engelska, matematik och fysik eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Högskolepoäng kan ges av statliga universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd av regeringen att utfärda examen. Högskolepoäng har en nära koppling till ECTS-poäng. 60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier. Enligt tidigare bestämmelser motsvarade en veckas heltidsstudier en poäng.