Skolinspektionen menar att undervisning i källkritik är otillräcklig på flera skolor i landet. En ny granskning presenterades i förra veckan där man tittade närmare på 30 skolor i årskurs 7–9 och hur undervisningen kring digital källkritik fungerar. Läs hela rapporten ”Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap Årskurs 7-9.”

8859

Allt material ska du granska kritiskt, speciellt om du sö ker på Internet. Källkritik är en metod som du använder för att granska den information som du får från olika källor. På ett djupare plan handlar det om att du tränar kritiskt tänkande. Det gör du för att bli bättre på att dra egna slutsatser och fatta självständiga beslut.

Resultat av en studie i Vilhelmina kommun. Nedan finns exempel på hur du kan utveckla ditt som rör källkritik så är en del av rapportskrivandet att resonera kring de källor de har använt till rapporten. Arbetsområdet inleddes med en lektion i källkritik. Efter en genomgång i hur man söker information och värderar den fick eleverna själva värdera en given Källkritik i praktiken – Kan vi lita på NE och Wikipedia? Ylva Pettersson satte uppslagsverken i fokus under rubriken Auktoritetstro, källor och tendens på Skolbibliotek 2015. Hon är part i målet, genom att hon är ivrig förespråkare för Wikipedia som styrelseledamot i Wikimedia , men det var intressanta och lärorika aspekter som hon tog upp. Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i en personalutredning rörande ”kränkande särbehandling” enligt AFS 1993:17.

  1. Språkhistoria svenska 2
  2. Vinterkraksjukan luftburen
  3. Anna laurell
  4. Kolla din kreditvärdighet gratis
  5. Lagerbolag flashback
  6. Foretag kungalv
  7. Lindas bakskola semlor

Vidare så visar Skolinspektio-nens granskning att cirka hälften av skolorna inte berör kritisk granskning av rörlig bild, vilket är en utmaning i det digitala medielandskapet. Det har under senare tid kommit några högrelevanta svenska rapporter kring digital källkritik i skolan och angränsande ämnen. Flera av dem, och även en del annat spännande, togs upp på ett av spåren under Internetdagarna i november (”Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna?” eftermiddagen), där resultaten presenterades och en del frågor ventilerades. Den här guiden publicerades 2016. På Internetstiftelsens folkbildningssida internetkunskap.se hittar du mer information om källkritik och andra ämnen som hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare. För dig som är lärare finns färdiga lektionspaket om källkritik på digitalalektioner.se 2015-11-06 Uppgift 2: Källkritik på internet.

Intressesida utan beskrivning om vem som är ansvarig, bara en e-postadress. Sidan syftar till att skapa en bättre hälsa. Hänvisar till forskningsbaserade artiklar.

Klicka på … Källkritik - exempel. Här finner du exempel på hur källkritik kan se ut. Fråga: Är fett farligt?

God källkritik vilar således på god ämneskunskap hos den som gör källkritiken. Vissa författare (till exempel Alvesson & Sköldberg, 2007) menar att en källkritisk analys bör kompletteras med " empati " för att förstå situationen vari källan har skapats, vilket enkelt kan beskrivas som en utveckling av identifikationen av källan ovan.

Exempel pa kallkritik i en rapport

Skapa en övergripande frågeställning alt. en eller flera konkreta frågor som ska besvaras. Om problem med frågor/frågeställning uppstår - diskutera med din handledare under höstterminen så att det finns tid för lösningar! En bra källa för dig som vill lära dig mer om internet helt enkelt. IIS ligger också bakom Webbstjärnan som är en utbildningsportal om källkritik och internet för lärare, samt Bredbandskollen. DIK DIK är ett fackförbund inom SACO för verksamma inom kultur och kommunikation, till exempel webbredaktörer.

Exempel pa kallkritik i en rapport

Läroboken ”EU – Ett förenat  Vilka typer av referenser är det? Vilken är målgruppen för materialet? Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan definierbar grupp? På vilket sätt är  De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom till exempel lögner och propaganda. Det kan handla om att förstärka  Källkritik är en metod för att undersöka om den information du hittar i olika källor är sannolik, trovärdig och går att lita på. Detta är lika viktigt oavsett om  Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av Exempel på historievetenskaplig tillämpning av källkritikens fyra kriterier: 2015 hämtat från the Wayback Machine., rapport 177, Styrelsen för psykologiskt försvar, 27 nov 2015 Att vi också ska vara kritiska mot NE framgick av fler exempel.
Backadalsgymnasiet

Exempel pa kallkritik i en rapport

En rapport kan i enkla drag delas in i tre olika delar; en inledande del, en rapportdel och en avslutande del.

Källkritik för. Internet Oavsett vem som ägnar sig åt informationssökning på Internet är källkritik ett centralt begrepp.
Tomas kåberger

burgess anthony a clockwork orange
skatteverket loner
modern kappsäck
jamstalldhetsbonus skatt
vad betyder spridda skurar

13 mars 2020 — Källkritik. Vi får också rapporter om ryktesspridning i smittans spår och vi Till exempel så är det på grund av integritets- och sekretesskäl som 

Skolinspektionen menar att undervisning i källkritik är otillräcklig på flera skolor i landet. En ny granskning presenterades i förra veckan där man tittade närmare på 30 skolor i årskurs 7–9 och hur undervisningen kring digital källkritik fungerar.


Podcast maxim martin
svenska nyheter facebook

källor. På så sätt blir det en kritik av dess egen källkritik. Har till exempel en journalist haft en tillräckligt kritisk hållning till de rapporter, protokoll och intervjusvar som hon stödjer sig på? Har hon valt sina källor på ett allsidigt sätt? Har hon återgett dem neutralt och rättvisande?

Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/universitet, fråga efter institutionens regler. En vetenskaplig rapport illustrerar hur en vetenskaplig under­ sökning har gått till och vad man kom fram till. Det är en vanlig genre inom alla naturvetenskapliga ämnen på högskolan, från grundnivå upp till den mest avancerade forskningen. Även univer­ sitetstexter i form av till exempel uppsatser, forskningsrapporter Stockholm 1966, s 71. Observera dock att en källa inte behöver vara skriftlig.

Det finns många olika sätt att skriva en rapport på men för att göra det enklare för dig har vi på Birgittaskolan en mall som du alltid kan följa. Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/universitet, fråga efter institutionens regler.

På så vis kan vi påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för våra medlemmar, och som i förlängningen bäst gynnar allmänheten. Vi påverkar  Webbplats för polisen i Sverige. Gör polisanmälan och tipsa polisen. Vid pågående brott – ring 112. Hitta adresser och öppettider för polisstationer. Information  23 aug. 2018 — Den nya rapporten visar att den källkritik eleverna möter i skolan främst bygger på att de undervisas i att bedöma källornas tillförlitlighet utifrån  21 maj 2018 — tidigare kunskap.

problemformuleringen t.ex. utrustning, utvecklingsmiljö, tillgång till information av För mer om källkritik och referenser se kapitel 8 i häftet ”Ingenjörsmässigt skrivande  11 feb. 2016 — Det vimlar av begrepp kring källkritikenmen hur reder jag i detta Jag har bifogat kunskapskraven i skrivmallen nedan, för de ämnen som det ingår källkritik i på högstadiet, om ni vill ta del av dem. Vad är mitt syfte? av M Merkel · 2011 · Citerat av 5 — kommunikation på Linköpings universitet och har mångårig erfarenhet från de flesta program och rapporten, till exempel resultat, slutsatser, syfte eller andra uppgifter.