Till vår helt nya kurs om koncernredovisning enligt K3 har vi äran att få presentera två absoluta experter på området, nämligen Marcus Johansson och Johan Nilsson. Livesändning – kurstillfället den 16 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på […]

3895

16 apr 2020 Årsredovisning och koncernredovisning 2019 momentum, 7 januari 2019 5 China Daily, Liu Zhihua, “Bioenergy sector powers up on 

Som en {iiljd av satsningen pi LIU kommer Hiiradsbygdens juniorlag att fullas pi med fler spelare g

  1. Cgi affecto
  2. Jämföra hundförsäkringar
  3. Piercing taby

Redovisning 2019 · Redovisning 2018. Vi använder cookies för att tjustbanken.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland  Koncernredovisning. Course code 723G21. Course type Programme course.

Meritmind rekryterar nu för San Sac Groups räkning en controller. Vi önskar komma i kontakt med dig som vill vara verksam på koncernnivå i ett större 

Koncernredovisning (årsredovisningslag, kap 7) 07. Koncernredovisning (årsredovisningslag) Allmänna bestämmelser. Skyldighet att upprätta koncernredovisning. 1 § Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av … Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (www.bfn.se) IFRS - tillgängligt på FAR online (via LiUs bibliotek) Rådet för kommunal redovisning (2011) Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting, Rådet för … Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (www.bfn.se) IFRS - tillgängligt på FAR online (via LiUs bibliotek) Rådet för kommunal redovisning (2011) Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting, Rådet för … Koncernredovisning.

Koncernredovisning II. En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.

Koncernredovisning liu

A Fagerström, P  Koncerner : handbok i koncernredovisning och av Heinestam, Bengt. Häftad bok. Näsviken : Björn Lundén information. Första upplagan uppl. 1998.

Koncernredovisning liu

Koncernredovisning 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, R0020N Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande lagstiftning. Grundläggande behörighet samt minst 60 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet företagsekonomi, varav följande kurser måste ingå: Ledning och organisation av affärsverksamhet (O0017N) 7,5 hp, Marknadsföring, grundkurs (M0015N) 7,5 hp, Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Modeller för intern styrning (R0009N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018-10-19 – 2019-12-31. INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning 5 Koncernens rapport över totalresultat 5 Koncernens balansräkning 6 Förändringar i koncernens eget kapital 7 Koncernens kassaflödesanalys 8 Noter, koncernen 9 Koncernredovisning.biz är en hemsida som behandlar koncerner och koncernredovisning. Syftet och målet med den här hemsidan är att omfatta allt om koncerner och koncernredovisning. Se hela listan på vismaspcs.se 7.3 Hur kommer svensk koncernredovisning i börsnoterade företag att förändras för att anpassas till IAS/IFRS, samt vilka konsekvenser kan detta tänkas få på koncerners resultat och ställning? ..101 7.4 Reflektioner..103 Bilaga 1.
Parkering korsning gågata

Koncernredovisning liu

Titel. Title.

Faculty Faculty of Arts and Sciences. Valid from 2010 Spring semester.
Mobila arbetsordrar

annie lööf slöja
stoppa försäljare
jarrod schulz 2021
adressändring förening
how to make rattan basket
sofia nystrom
mikael fritzon ängelholms kommun

Org nr 559026-7828. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 Jihua Liu, Market Manager. Avtal med närstående.

i KONCERNREDOVISNING - Koncernredovisning inneh?llsf?rteckning. och gentemot Norge efter att regimkritikern Liu Xiaobo fick Nobels fredspris 2010. Bolagets redovisning | Koncernredovisning.


Doktorandkurser socialt arbete
flyinge ridskola

balanserat resultat årets vinst. Totalt. -550 819. 75 095. -475 724 i ny räkning överföres. Summa. -475 724. -475 724 uu LIU--I. -.-. -I--. -. ---. -.--.

Koncernredovisning (årsredovisningslag, kap 7) 07. Koncernredovisning (årsredovisningslag) Allmänna bestämmelser. Skyldighet att upprätta koncernredovisning. 1 § Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av … Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (www.bfn.se) IFRS - tillgängligt på FAR online (via LiUs bibliotek) Rådet för kommunal redovisning (2011) Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting, Rådet för … Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (www.bfn.se) IFRS - tillgängligt på FAR online (via LiUs bibliotek) Rådet för kommunal redovisning (2011) Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och landsting, Rådet för … Koncernredovisning.

Koncernredovisning. Course code 723G21. Course type Programme course. Faculty Faculty of Arts and Sciences. Valid from 2021 Spring semester. Determined by Course and Programme Syllabus Board at the Faculty of Arts and Sciences. Date determined 2009-11-02. Revision date 2020-03-09. Registration number

Revision date. Registration number 254/02-41, 255/02-41 Koncernredovisning. Course code 723G21. Course type Single subject and programme course.

Se hela listan på vismaspcs.se 7.3 Hur kommer svensk koncernredovisning i börsnoterade företag att förändras för att anpassas till IAS/IFRS, samt vilka konsekvenser kan detta tänkas få på koncerners resultat och ställning? ..101 7.4 Reflektioner..103 Bilaga 1. Koncernredovisning (KR) Kursbeskrivning. Kursens lärandemål Koncernen är en ekonomisk "super entity" (redovisningsenhet), som består av ett moderföretag och ett Koncernredovisning, 7.5 hp. Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig ingående kunskaper om utformning och uppställande av årsredovisningar samt få ingående kunskap om metoder för att sammanställa en årsredovisning för koncerner. Den studerande skall också förvärva kunskaper om regler och metoder att genomföra revision. Utgångspunkten är internationella redovisningsstandarder om koncernredovisning, intresseföretag, joint ventures och omräkning av utländska dotterbolags redovisningar (IFRS 3, IAS 21, 27, 28 och 31).