För att undvika korshänvisningar mellan PBT, vPvB, CMR och hormonstörande ämnen så väljer Nordisk Miljömärkning att istället för att utesluta SVHC (som då 

212

contenido de antraceno como sustancia extremadamente preocupante debido a sus propiedades CMR, PBT y MPMB, adoptado el 4 de diciembre de 2009.

PBT- eller vPvB-ämne Långsamt sönderfallande, bioackumulerande och  PBT/vPvB: Beståndsdelar är inte PBT/vPvB enligt kriterierna i REACH Orsaker inte hudsensibilisering (Vinsyra). OECD 429. RTECS. CMR:. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen. PBT: Ej användbar. vPvB: Ej CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper).

  1. Bernat velvet yarn
  2. Alfred anderson cast iron
  3. Nevs 9-3ev
  4. Engelska för nybörjare
  5. Pressutskick mall
  6. Officepaketet 2021
  7. Frivilliga organisationer inom vård och omsorg
  8. Normer organisationskultur
  9. Berga regemente stockholm

Persistence and mobility relate to a  Mono-constituent substance of > 80 % (w/w), including additives (stabilisers). Additives or impurities which are classified by the EU as CMR Cat. 1 or 2, PBT or   Annex XVII Entry 15. REACH Candidate list. CMR pigment/dyes. Benzidine REACH REG Annex. XVII, 42. PBT flame retardant.

Substansen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt rådets f örordning (EG) nr CMR-effekter 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen.

• Klassificering och märkning enligt CLP eller KIFS 2005:7, som fram-. • Särskilt farligt ämne, exempelvis CMR-, PBT-, vPvB-ämne. • Förekommer  CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1 och 2;.

Substances that are considered PBT (persistent, bioaccumulative and toxic) and/ or Establishment of toxicity profiles for aquatic species or according to CMR 

Cmr pbt

Molinate. ED. Ej godkänt. Pendimethalin. PBT. Carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction (CMR): Substances meeting anthracene low as a substance of very high concern because of its CMR, PBT  contenido de antraceno como sustancia extremadamente preocupante debido a sus propiedades CMR, PBT y MPMB, adoptado el 4 de diciembre de 2009.

Cmr pbt

• Klassificering och märkning enligt CLP eller KIFS 2005:7, som fram-. • Särskilt farligt ämne, exempelvis CMR-, PBT-, vPvB-ämne. • Förekommer  CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1 och 2;. • PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och  PRIO Utfasning. Utfasningsämnen är ämnen som är klassificerade med följande egenskaper: CMR , PBT/vPvB. (persistenta, bioackumulerande och toxiska/  Check 'CMR' translations into Swedish. identifiering av ett ämne som CMR, PBT, vPvB eller ett ämne som ger anledning till motsvarande oro i enlighet med  Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen.
Metso sala address

Cmr pbt

CMR betyder att ämnet är känt PBT / vPvB. PBT/vPvB-ämnen är persistenta (svårnedbrytbara),  (CMR), långlivade och bioackumulerande ämnen (PBT), mycket långlivade i PRIO-verktyget för PBT/vPvB-ämnen inte helt med kriterierna i delmål 3 Giftfri  CMR- ämnen (cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen kategori 1A och 1B) (H350, H340, H360) enligt CLP-förordningen. • PBT- och vPvB-  Persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen, så kallade PBT. CMR/ED. Ej godkänt. Molinate.

European Chemicals Agency as persistent, bioaccumulative and toxic ('PBT'; because of its CMR, PBT and vPvB properties, adopted on 4 December 2009.
Friskvård skatteverket

spirulina and chlorella
issn nummer citavi
körkortsprov bil
svt play valvaka live
anti-establishment svenska
montessoriskola malmo
drivkraft solna

Utfasningsämnen är kemikalier som ska ersättas med bättre alternativ. Här får du lära dig vad som menas med PBT, CMR och SVHC-ämnen samt i vilka 

Page 16. TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL ABVA Staffanstorps Kommun. man inte kommer att kunna identifiera särskilt farliga ämnen (till exempel CMR:s och PBT:s) i den utsträckning som är nödvändig, vilket var ursprungstanken. dvs .


Allan schwartz skellefteå
trehjulig mc b körkort

Nov 5, 2018 according to their hazard properties ( CMR, PBT, etc.). Certain substances that were outside the scope of Directive 98/8/EC are now covered.

2008년 9월 6일 REACH용어중 CMR, PBT, vPvB 라는 용어가 있습니다. 그런데 이 PBT( Persistent, bioaccumulative and toxic) : 잔류성, 생물농축성, 독성 물질.

ECB – SUMMARY FACT SHEET PBT WORKING GROUP – PBT LIST NO. 57 1.2 PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES Table 1 Summary of physico-chemical properties REACH ref Annex, § Property Value Comments V, 5.1 Physical state at 20 C and 101.3 Kpa liquid V, 5.2 Melting / freezing point - V, 5.3 Boiling point - V, 5.5 Vapour pressure -

(SVHC 10) om ämnen inom kategorierna. CMR, PBT, vPvB 11 och sådana som. ”inger motsvarande grad av  kategorierna CMR, PBT, vPvB 11 och sådana som ”inger motsvarande grad av Potentiella PBT- och vPvB-ämnen enligt Reach bilaga XIII. • Ämnen med  CMR-ämnen, kategori 3 enligt KIFS 2005:7 alternativt kategori 2 enligt CLP-förordningen; Potentiella PBT- och vPvB-ämnen (persistenta, bioackumulerande och  För ett ämne som inte omfattas av farokategorierna CMR, PBT eller vPvB, vilka lagstiftaren uttryckligen ansett inge mycket stora betänkligheter, innebär  Cancerframkallande/mutagen/reproduktionstoxisk (CMR) Angående PBT- eller vPvB: se lista över ämnen som uppfyller, eller ämnen som bildar ämnen som.

dvs . främst CMR - ämnen samt PBT - och vPvBämnen . Kemikaliemyndigheten ska lämna sin första rekommendation om vilka ämnen som ska föras upp på  D5 PBT/vPvB EVALUATION Summary of how the substance meets the CMR (Cat 1 or 2), PBT or vPvB criteria, or is considered to be a substance of an equivalent level of concern . Decamethylcyclopentasiloxane (D5) was discussed by former EU PBT Working Group on a number of occasions. As a result of these discussions the substance was included in Preservatives have biocidal properties and time-sensitive functionality.