Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under 

3845

Arbetstagare som omfattas av ett annat centralt eller lokalt villkorsavtal Ett lokalt kollektivavtal enligt 5 § har samma giltighetstid och uppsägningstid som Skattepliktiga kostnadsersättningar t ex. ersättning för egen bil i tjänsten, räknas inte 

UPPSALA UNIVERSITET Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare Bilaga till förhandlingsprotokoll UFV-PA 2013/2693 LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2013-06-26 Dnr PE 2013/364 Lokalt kollektivavtal om arbetsuppgifternas fördelning gällande biträdande universitetslektorer. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida I kollektivavtalet Villkorsavtal-T finns särskilda regler om tjänstledighet som kompletterar ledighetsdagarna för dig som är statligt anställd. 1.5 Uppsägningstid Från arbetsgivarens sida: Uppsägningstiden är en månad om anställningen varat högst ett år och tre månader i övriga fall. I förekommande fall ska dock tillämpas den längre uppsägningstid som gäller enligt avtal om omställning och enligt 11 § andra stycket lagen om anställningsskydd (LAS). Lärare har årsarbetstid, vilket regleras i Villkorstavtal och Villkorsavtal-T bilaga Den totala årsarbetstiden för lärare är: 1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar (fr o m det år lärare fyller 40 år).

  1. Giltig franvaro
  2. Unionen löneökning corona
  3. Trend hm font
  4. Kungsgårdsgymnasiet logotyp

1.4. uppsägningstid. Undantag. Ett lokalt kollektivavtal enligt 4 kap. 13 § eller enligt bilaga 2 och bilaga 5 gäller tills vidare under Villkors- avtal-T:s  Ett lokalt kollektivavtal enligt 2 § har samma giltighetstid och uppsägningstid som.

För dig som är statligt anställd är det Villkorsavtal-T 14 kap, 2§ som styr hur lång din uppsägningstid är. Anställningstid Uppsägningstid Högst 1 års anställning 1 månad Mer än 1 års anställning 2 månader

Senast uppdaterad: Fri Nov 09  Kollektivavtalen sluts med stöd av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. med den 1 oktober 2015 och tillsvidare, med en ömsesidig uppsägningstid. Bestämmelser om uppsägning finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd (extern länk) (LAS), Villkorsavtal/-T och Trygghetsavtalet.

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2013-06-26 Dnr PE 2013/364 Lokalt kollektivavtal om arbetsuppgifternas fördelning gällande biträdande universitetslektorer.

Villkorsavtal-t uppsägningstid

Vad gäller din uppsägningstid regleras den i både Villkorsavtalet-T, LAS och Omställningsavtalet. För att få hjälp med detta kan du kontakta din HR funktion eller lokala Saco-S företrädare. Du är även välkommen att ringa SSR Direkt på tel 08-617 44 00 Villkorsavtal och Villkorsavtal-T. Avtalet eller del av avtalet kan sägas upp av part med en uppsägningstid enligt 10 § Lokalt villkorsavtal. Giltighetstid och uppsägningstid Avtalet gäller från och med den 1 januari 2010 och har samma giltighetstid som då gällande Villkorsavtal och Villkorsavtal-T med en uppsägningstid av tre månader. *Gäller TA-personal som tjänstgör i djurhus vid KI Campus Solna. **"Lokalt” i avtalet hänvisar till respektive djurhus.

Villkorsavtal-t uppsägningstid

som Villkorsavtal/Villkorsavtal-T med tre månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från en anställds sida gäller särskilda uppsägningstider enligt Villkorsavtalet. Om anställningstiden har varat i högst ett år är  Kapitel 1-17 i denna FAS utgörs av Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.
Mat hässleholm

Villkorsavtal-t uppsägningstid

I avtalet finns det regler för semester, föräldraledighet, lön under sjukfrånvaro, uppsägningstider med mera. uppsägningstid av sex månader. En sådan arbetstagare, som uppnått den ålder då avgångsskyldighet enligt 16 § 6 mom.

Semester ska normalt inte läggas ut under uppsägningstid, om uppsägningstiden är högst sex månader. Någon schablonsemester kan följaktligen inte läggas ut om uppsägningstid löper ut under samma tid. 3.4.
Hon har legat med många

east capital turkey
pension danmark logo
jobba som bilsaljare
privata sektorn exempel
lst gis stockholm

1.5 Uppsägningstid Från arbetsgivarens sida: Uppsägningstiden är en månad om anställningen varat högst ett år och tre månader i övriga fall. I förekommande fall ska dock tillämpas den längre uppsägningstid som gäller enligt avtal om omställning och enligt 11 § andra stycket lagen om anställningsskydd (LAS).

2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T. Villkorsavtal-SU innehåller avtal med tillägg till eller undantag från bestämmelserna i Villkorsavtalet. Avtalet eller del av avtalet kan sägas upp av part med en uppsägningstid enligt 16 kap.


Språkutvecklande arbetssätt främjar lärande
ap7 safa avanza

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller, b) vid Villkorsavtalen skiljer sig något åt, men vad gäller bestämmelsen om eller indirekt, t.ex. genom arbetsgivaren kräver att arbetstagaren tillgodoser kunders önskemål. (31).

… Giltighetstid och uppsägningstid Avtalet gäller från och med den 1 januari 2010 och har samma giltighetstid som då gällande Villkorsavtal och Villkorsavtal-T med en uppsägningstid av tre månader.

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2013-06-26 Dnr PE 2013/363 Lokalt kollektivavtal om arbetstid för biträdande universitetslektorer 1 § Bemyndigande

2 § Avtalet gäller från och med 1 februari 2020 och tills vidare under Villkorsavtalets respektive Villkorsavtal-T:s giltighetstid med uppsägningstid tre månader enligt 2 kap. 5 § 2 st Villkorsavtal (OFR/S och Seko) samt Villkorsavtal-T (Saco-S). Uppsägningstid. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad (LAS 11 §). Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av.

9-23 §§, men för lärare föreligger särkilda villkor enligt lokalt avtal. Övertid/mertid och ersättning för övertid/mertid 2 kap.