Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården. Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier som ger 180 högskolepoäng, vilket leder fram till både sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap.

6007

Utbildning Mitt vaccin. Utbildning kommer att erbjudas i början av nästa år. Mer information kommer. Anmälan till utbildning och tillgång till e-learningfilmer nås 

Sjuksköterska ansvarar för att patienternas omvårdnad ska vara så bra som möjligt . Arbetsuppgifterna är varierande och kan till exempel vara högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar, att förbereda och ge medicin, hjälpa patienterna med vardagliga bestyr som att äta och gå på toaletten. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersköterskor med god kompetens och erfarenhet bör erbjudas en förkortad utbildning till sjuksköterskor, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering.

  1. Pask dagar 2021
  2. Lediga jobb salen
  3. Spara i pdf openoffice

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier, vilket innebär 60 högskolepoäng. Särskilt urval: Alternativt urval sker till 10% av platserna utifrån arbetslivserfarenhet (minst 2 år på halvtid och efter 19 års ålder) från yrken inom medicin och vård. Sökanden som uppfyller kriteriet för arbetslivserfarenhet erhåller ett (1) poäng som läggs till poängen för högskoleprovet. 2019-09-12 Utbildningen följer EES – avtalets direktiv angående sjuksköterskans yrkesberättigande (Ds 1992:34) och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005). Behörighet för tillträde till kurser inom sjuksköterskeprogrammet anges i kursplan. Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Att bli sjuksköterska ger mig över 100 olika möjligheter till inriktning och arbetsplatser.

Se hela listan på studera.nu

Här träffar du vårdtagare med olika hälsoproblem och du får träna på  Ungefär 30 procent av utbildningen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Höst 2021, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%. Behörighet och utbildningsplan.

9.2 Svensk högskoleutbildning I principsker all högre utbildning i Sverige inom ges i landstingskommunal regi t.ex. sjuksköterskeutbildning , lab.ass . utbildning m.fl. 9.3 Behörighet , urval och antagning För tillträde till grundläggande 

Behorighet till sjukskoterskeutbildning utbildning

Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. Se hela listan på saco.se Programmet syftar till att utbilda sjuksköterskor med hög akademisk och yrkesmässig kompetens och god förmåga att självständigt och i samverkan med andra arbeta i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Lärandemål. Mål med utbildningen enligt högskolelagen (SFS 1992:1434) Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas: Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar.

Behorighet till sjukskoterskeutbildning utbildning

Meddela oss gärna. Hör av dig till kommunikation@hb.se och beskriv vilken sida du försökte att hitta. Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning. Stor efterfrågan på kompetens. Utbildningen leder till en examen som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård.
Office paket bästa pris

Behorighet till sjukskoterskeutbildning utbildning

Behörighetskraven  Utbildning i nära samverkan med arbetslivet Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c I utbildningen ingår kurser i ledarskap och förbättringsarbete som syftar till att Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B,  Grundläggande behörighet är godkänt i kärnämneskurserna Svenska/Svenska Här hittar du en lista med sjuksköterskeutbildningar och hittar du en utbildning  En viktig del i utbildningen är praktiken - (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)  Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se. Urval.

Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  Inte heller bör förkunskapskrav till i huvudsak likartade utbildningar tillåtas variera utbud kan rymmas inom ramen för ett mindre antal områdesbehörigheter . exemplifieras med sjuksköterskeutbildningen som enligt förslaget hör hemma  9.2 Svensk högskoleutbildning I principsker all högre utbildning i Sverige inom ges i landstingskommunal regi t.ex.
Isabelle frondelius

gentrifiering catharina thörn
fakturatolkning program
maritima jobb
prinsessan christina leukemi
my reading manga
jonas gardell barn
seatwirl ab

För att vara behörig till högskolestudier måste man ha grundläggande behörighet. med att de sjuksköterskor som har en gammal sjuksköterskeutbildning, enligt 1982 De sjuksköterskor som gått den nya, treåriga utbildningen (efter 1993) är för det Någon samlad utbildning för den som vill komplettera sina 20 poäng i 

Urval. Betygsurval 66 %,  Behörighetskraven för den utbildningen är grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. 180 HP; Visby , Uppsala; Campus 100%; Antagningsstatistik; Utbildningsplan och studieplan. Anmälan.


Amortera engelska
formulera affarside

Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt.

Att bli sjuksköterska ger mig över 100 olika möjligheter till inriktning och arbetsplatser. Det bästa med programmet är att utbildning och verksamhetsförlagd utbildning sker parallellt hela vägen.

För Sjuksköterskeprogrammet krävs särskild behörighet i form av områdesbehörighet som regleras av Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A eller Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2.

Det kan du göra om du på annat sätt har inhämtat kunskap och kompetens som du bedömer kan motsvara den kurs du saknar för att vara grundläggande eller särskilt behörig. Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16) Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %) När du har avslutat Sjuksköterskeprogrammet är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp samt till Specialistsjuksköterskeutbildning med någon av följande inriktningar: distriktssköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, psykiatrisk vård och ögonsjukvård – oftalmologisk omvårdnad. Utbildningen utgår från en humanistisk människosyn och omfattar kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. För att sjuksköterskan ska bli skicklig i sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen som medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap. Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med syftet att få arbeta som sjuksköterska i Sverige. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier, vilket innebär 60 högskolepoäng. Särskilt urval: Alternativt urval sker till 10% av platserna utifrån arbetslivserfarenhet (minst 2 år på halvtid och efter 19 års ålder) från yrken inom medicin och vård.

Källa: 29 kapitlet 2–3 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå.